Prima pagina  |   Noutati  |   Legaturi  |   Parohii Ortodoxe Brasov  |   Contact
Protopopiatul Ortodox Brasov: Protopopiatul Ortodox Brasov este condus de preot Danuț-Gheorghe Benga si cuprinde parohohiile din Brasov si unele din localitatile limitrofe. Protopopiatul Brasov face parte din Mitropolia Ardealului.
Prezentarea protopopiatului Structura administrativa Invatamant teologic Librăria Arhidiecezana
Va aflati aici: Prima pagina > Noutati


Programul Pelerinajului de Florii - Brasov 2014
09.04.2014  

In data de 12 aprilie 2014 (Sâmbăta lui Lazăr), la Brasov va avea loc Pelerinajul de Florii, incepand cu orele 16:30, pe traseul: PiaÅ£a Sfatului, str.G. BariÅ£iu, Liceul A.Åžaguna, PiaÅ£a Unirii. Fiecare parohie va scoate în procesiune Icoana Praznicului Intrării Domnului în Ierusalim.

Procesiunea de Florii

- Proiect program -

Data organizării: 27 aprilie 2013 (Sâmbăta lui Lazăr)


Procesiunea religioasă se va desfăşura incepand cu orele 16:30.

Traseul: P-Å£a Sfatului – str. G. BariÅ£iu – Lic. A. Åžaguna – P-Å£a Unirii

* Fiecare parohie va scoate în procesiune Icoana Praznicului Intrării Domnului în Ierusalim


Ora 16,00: adunarea la biserica „ ADORMIREA MAICII DOMNULUI”, P-Å£a Sfatului, BraÅŸov

Rugăciunea de binecuvântare aramurilor de salcie:

Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ÅŸezi pe heruvimi; Cel ce ai arătat puterea Ta ÅŸi ai trimis pe Unul-Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea prin Crucea, prin îngroparea ÅŸi prin învierea Sa; Căruia, venind în Ierusalim spre Patima cea de bunăvoie, poporul cel ce ÅŸedea întru întuneric ÅŸi în umbra morÅ£ii, luând semnele biruinÅ£ei, ramuri de copaci ÅŸi stâlpări de finic, I-a prevestit învierea; însuÅ£i, Stăpâne, păzeÅŸte-ne ÅŸi pe noi, care urmând acelora purtăm în mâini ramuri de copaci în această zi de înainteprăznuire. Åži precum pe acele popoare ÅŸi pe acei prunci care Å¢i-au strigat Å¢ie: Osana!, apără-ne ca, prin laude ÅŸi cântări duhovniceÅŸti, să ne învrednicim de dătătoarea de viaţă înviere cea de a treia zi, în Hristos Iisus, Domnul nos­tru, cu Care împreună eÅŸti binecuvântat cu Preasfântul ÅŸi bunul ÅŸi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum ÅŸi pururea ÅŸi în vecii vecilor.


Ora 16:30 plecarea de la biserica „ ADORMIREA MAICII DOMNULUI”, P-Å£a Sfatului, BraÅŸov

Ore 16:40 La biserica „ SFÂNTA TREIME”, str. George BariÅ£iu

Condacul al II-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim:

Văzându-Te Marta ÅŸi Maria pe Tine, Iisuse, că ai venit iarăşi în Betania, cu ÅŸase zile înainte de PaÅŸti, Å¢i-au gătit cină mare; Lazăr fiind unul dintre cei ce ÅŸedeau la masă, Marta cu sârguinţă îÅ£i slujea, Dătătorule a toate, Maria însă partea cea bună ÅŸi-a ales, fiindu-Å¢i recunoscătoare pentru învierea fratelui ei ÅŸi, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preÅ£, a uns preacuratele Tale picioare ÅŸi le-a ÅŸters cu părul capului ei, cu iubire ÅŸi din prea­plinul inimii Å¢i-a cântat: Aliluia!

La biserica „CUV. PARASCHEVA”, str. Dr. Gh. Baiulescu

Condacul al II-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim:

Văzându-Te Marta ÅŸi Maria pe Tine, Iisuse, că ai venit iarăşi în Betania, cu ÅŸase zile înainte de PaÅŸti, Å¢i-au gătit cină mare; Lazăr fiind unul dintre cei ce ÅŸedeau la masă, Marta cu sârguinţă îÅ£i slujea, Dătătorule a toate, Maria însă partea cea bună ÅŸi-a ales, fiindu-Å¢i recunoscătoare pentru învierea fratelui ei ÅŸi, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preÅ£, a uns preacuratele Tale picioare ÅŸi le-a ÅŸters cu părul capului ei, cu iubire ÅŸi din preaplinul inimii Å¢i-a cântat: Aliluia!

La biserica „SF. NICOLAE”, str. P-Å£a Unirii

Condacul al XIII-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim:

O, Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Care mai înainte de veci Te-ai gătit spre jertfire, acum vii la Ierusalim, la patima cea de voie. PrimeÅŸte această puÅ£ină rugăciune a noastră adusă Å¢ie cu stâlpări ÅŸi ramuri, ca în aceste preacin­stite zile să umblăm pe urmele preacuratelor Tale picioare ÅŸi în liniÅŸtea ÅŸi blândeÅ£ea duhului să fim cu Tine în toate zilele călătoriei noastre pământeÅŸti. învredniceÅŸte-ne să ne împărtăşim fără de osândă de bucuria Sfintelor Tale PaÅŸti, aici pe pământ, iar după intrarea în Ierusalimul ceresc să ne unim cu Tine în veci ÅŸi să cântăm împreună cu toÅ£i sfinÅ£ii cântarea îngerească: Aliluia!


Slujba Litiei, în biserica Sf. Nicolae

RUGÄ‚CIUNEA DE SFINÅ¢IRE A ICOANELOR

Doamne AtotÅ£iitorule, Dumnezeul părinÅ£ilor noÅŸtri, Cel ce, voind să scapi pe poporul Tău, pe Israel, din înÅŸelăciunea slujirii idoleÅŸti ÅŸi să-l ai pururea neabătut în cunoaÅŸterea ÅŸi slujirea Ta, unul Adevăratul Dumnezeu, cu îngrozire l-ai oprit să nu-ÅŸi facă lui chip ÅŸi asemănare potrivnică Tie, Adevăratului Dumnezeu, la care să se închine ÅŸi să slujească ca lui Dumnezeu; ÅŸi iarăşi ai poruncit prin Moise să se pună în cortul Legii Tale celei dintâi asemănări ÅŸi chipuri, adică, doi heruvimi de aur pe chivotul mărturiei ÅŸi doi la colÅ£urile curăţitorului, iar pe catapeteasmă, mulÅ£ime de heruvimi cusuÅ£i, prin care să se slăvească nu numele dumnezeilor celor mincinoÅŸi ÅŸi străini, ci numele cel de mare cuviinţă ÅŸi preasfânt al Tău, unul Adevăratul Dumnezeu; apoi prin Solomon ai pus în altar doi heruvimi de lemn de chiparos ferecaÅ£i cu aur; ÅŸi ai poruncit ca chivotul în care erau tablele cele de piatră, năstrapa de aur ÅŸi toiagul lui Aaron, care arătau petrecerea Ta acolo cu oamenii ÅŸi pomenirea slăvitelor Tale minuni ÅŸi binefaceri să se cinstească cu frică, cu cutremur ÅŸi cu închinăciune cuvenită lui Dumnezeu ÅŸi să se facă tămâieri ÅŸi rugăciuni înaintea lor; iar cinstea aceea ai primit-o cu îndurare ca ÅŸi cum ar fi fost adusă Å¢ie însuÅ£i; iar la plinirea vremii ai trimis pe Unul-Născut Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel născut din femeie, din pururea Fecioara Măria, Care, luând chip de rob ÅŸi asemenea oamenilor făcându-Se, a zugrăvit icoana cea nefăcută de mână a preacuratului Său chip, punând mahrama pe sfânta Sa faţă ÅŸi a trimis-o lui Avgar, domnul Edesei, ÅŸi prin ea 1-a vindecat de neputinÅ£a lui; ÅŸi tuturor care se apropiau de ea cu credinţă ÅŸi i se închinau le da, prin minuni, nenumărate vindecări ÅŸi multe faceri de bine.

Åži noi, dar, o, bunule Stăpâne, AtotÅ£iitorule, această icoană a preaiubitului Tău Fiu, în aducerea aminte a întrupării, a tuturor minunilor celor slăvite ÅŸi a binefacerilor arătate neamului omenesc prin venirea Sa ca om pe pământ, am pus-o cu cinste înaintea slavei Tale, nu îndumnezeind-o, ci ÅŸtiind că cinstea icoanei se suie la cel zugrăvit pe ea.

Åži căzând, cu sârguinţă ne rugăm: caută cu îndurare spre noi ÅŸi spre icoana aceasta ÅŸi, pentru întruparea ÅŸi arătarea Unuia-Născut Fiului Tău, în a Cărui pomenire am zugrăvit-o, trimite asupra ei binecuvântarea Ta cea cerească ÅŸi harul Preasfântului Duh ÅŸi binecuvinteaz-o ÅŸi sfinÅ£eÅŸte-o ÅŸi dă-i ei putere tămăduitoare ÅŸi de toate meÅŸteÅŸugirile diavoleÅŸti izgonitoare. Umple-o de binecuvântarea ÅŸi puterea sfântului chip cel nefăcut de mână, pe care cu îndestulare le-a câÅŸtigat prin atingerea de preasfânta ÅŸi preacurata faţă a iubitului Tău Fiu; ca prin ea să se lucreze puteri ÅŸi minuni pentru întărirea dreptei credinÅ£e ÅŸi pentru mântuirea credinciosului Tău popor; ca toÅ£i care înaintea ei ne vom închina Å¢ie, Celui întru toate puternic, ÅŸi Unuia-Născut Fiului Tău ÅŸi Preasfântului Duh ÅŸi cu credinţă Te vom chema ÅŸi ne vom ruga, auziÅ£i să fim ÅŸi mila iubirii Tale de oameni să aflăm ÅŸi har să câÅŸtigăm, că Tu eÅŸti sfinÅ£irea noastră ÅŸi Å¢ie slavă înălţăm, împreună ÅŸi Unuia-Născut Fiului Tău ÅŸi Preasfântului ÅŸi bunului ÅŸi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum ÅŸi pururea ÅŸi în vecii vecilor. Amin.

RUGÄ‚CIUNEA DE BINECUVÂNTARE A PELERINILOR

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ÅŸezi întru cele înalte cu Tatăl ÅŸi eÅŸti purtat pe aripi de Heruvimi ÅŸi cântat de Serafimi, Care în zilele venirii Tale în trup ai binevoit, pentru a noastră mântuire, a ÅŸedea pe mânzul asinei ÅŸi ai primit cântarea copiilor, ai venit în Sfânta CetateaIerusalimului mai înainte cu ÅŸase zile, la patima cea de voie, ca să mântuieÅŸti lumea prin Cruce, prin îngroparea ÅŸi prin învierea Ta!Åži precum atunci oamenii, care ÅŸedeau întru întuneric ÅŸi în umbra morÅ£ii, având ramuri de copac ÅŸi stâlpări de finic, Te-au întâmpinat pe Tine, Fiul lui David mărturisindu-Te, aÅŸa ÅŸi pe noi, care acum, în această zi, înainte de prăznuire purtăm în mâini stâlpări ÅŸi ramuri de copaci, păzeÅŸte-ne ÅŸi ne mântuieÅŸte. Åži precum acele popoare ÅŸi copiii Å¢i-au adus „Osana", învredniceÅŸte-ne ÅŸi pe noi să Te slăvim pe Tineîn psalmi ÅŸi cântări duhovniceÅŸti cu suflete curate ÅŸi neîntinate. Iar în aceste zile ale Sfintelor Tale Pătimiri dă-ne nouă să ne împărtăşim fără de osândă de bucuria Sfintelor PaÅŸti ÅŸi să cântăm ÅŸi să proslăvim dumnezeirea Ta, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte ÅŸi cu Preasfântul ÅŸi Bunul ÅŸi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum ÅŸi pururea ÅŸi în vecii vecilor. Amin (Din Acatistul Intrării Domnului în Ierusalim).IPS Laurentiu a liturghisit la Brasov 
Aniversarea zilei de naştere pentru credincioşii vârstnici cu vârsta peste 60 de ani
© 2007-2015 Copyright Protopopiatul Ortodox Brasov Functioneaza cu aplicatia LOGSite - www.log.ro
Reproducerea neautorizata a textelor sau imaginilor de pe acest site este interzisa.
Preluarea textelor publicate se poate face doar cu acordul Protopopiatului Ortodox Brasov.